MFC, ja of nee (Raadspraat Nieuwsblad Geldermalsen 13 januari 2011)

MFC, ja of nee

Eind jaren tachtig zette ik mijn eerste schreden in ‘bestuurlijk’ Geldermalsen. Als voorzitter van speel-o-theek ’t Stokpaardje, een enthousiast clubje jonge ouders dat zich inzette voor andere ouders en hun kinderen, mocht ik zitting hebben in het gebruikersbestuur van de Zeshoek.  De gemeente verrichte geen onderhoud meer aan het gebouw want, verzekerde toenmalig CDA wethouder van de Vendel ons, over twee jaar hebben we nieuwe huisvesting voor jullie. Anno 2011 ben ik heel wat ervaring op bestuurlijk gebied rijker en zit de speel-o-theek nog steeds in de Zeshoek (of wat daar nog van over is).

Als raadslid mag ik deze maand meebeslissen over het al dan niet groen licht geven voor een Multifunctioneel Centrum (MFC) met daarin ook een plekje voor die speel-o-theek. Een club waar ik al lang niet meer bij betrokken ben maar die wel symbool kan staan voor al die organisaties waarvoor het MFC bedoeld is. Organisaties die het wonen in Geldermalsen een stuk ‘aangenamer’ maken. Organisaties die staan of vallen bij het enthousiasme van inwoners van onze gemeente.  Allemaal mensen die, verbazingwekkend genoeg, hun enthousiasme hebben weten te behouden. Ondanks dat de al meer dan 20 jaar geleden beloofde huisvesting nog steeds niet gerealiseerd is.

Het MFC is financieel haalbaar, ook op de langere termijn, zo blijkt uit het voorstel van het college van B&W. Het kan ook verkeersveilig. Eisen door de vorige gemeenteraad gesteld. Wat gaan wij als nieuwe gemeenteraad nu doen? Opnieuw discussiëren of nu eindelijk de knoop doorhakken? Ook al is niet ieder raadslid het 100% eens met de plek waar het MFC komt, laten we ervoor zorgen dat medio 2014 al die actieve inwoners van onze gemeente een fatsoenlijk onderdak voor hun organisaties krijgen!