Hopen en doen (Raadspraat Nieuwsblad Geldermalsen 29 december 2011)

De laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar 2011 zorgde voor een uitermate vervelend begin van het politieke kerstreces in Geldermalsen. Helaas moet ik bekennen dat ik, mijn fractie en bijna iedereen met stomheid was geslagen.

Een prima collegevoorstel werd door de oppositie verworpen. Daar kan ik nog inkomen. Dat is vaak een natuurlijke reactie, tegen stemmen omdat je niet in de coalitie zit. Maar dat een coalitiepartner een voorstel, dat nota bene gesteund werd door de eigen wethouder, afwees en daarnaast een ander lid van het college van burgemeester en wethouders, onze D66 wethouder, met geheven vingertje een laatste waarschuwing gaf … dat liet ons sprakeloos.

De gevolgen zijn groot. Groter dan de oppositiepartijen zich hebben gerealiseerd. En dan heb ik het niet over het beschadigen van een wethouder. Ik heb het over de problemen die opdoemen voor welzijnsinstellingen in onze gemeente die belangrijk werk verrichten voor peuters, ouderen en jongeren. Zij worden door eerder genomen besluiten van de raad twee keer zo hard getroffen door bezuinigingen dan andere welzijnsorganisaties en verenigingen. Iets wat destijds bij het nemen van die beslissingen niet voorzien was. Een voorstel om dit te voorkomen is mede dankzij een collegepartij verworpen. De reden? Ik kan er slechts naar gissen. Het was in ieder geval niet in het belang van onze inwoners.

Kerst. Reces. Tijd voor reflectie. Nadenken over de toekomst. Over een financieel gezonde en sociale gemeente die in staat is inwoners die dat echt nodig hebben te ondersteunen. Hiervoor hebben we vooral doordachte keuzes nodig. Nu dubbel bezuinigen op welzijnsinstellingen die we in de toekomst wellicht hard nodig hebben is kortom gewoon dom.

Uit voor u wellicht onverwachte hoek put ik hoop. ,,Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving.’’ Aldus onze vorstin. En: ,,Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen.’’ Hoopt en doet u in 2012 met ons mee? Dan bent u elke dinsdagavond welkom op het gemeentehuis om uw hoop kenbaar te maken en met ons te doen wat u kan.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *