Over oneliners, kretologie en totempalen

Melvin Könings, voormalig VVD wethouder in Geldermalsen, reageerde op het stuk MFC/ECG ja of nee. Hij stelt dat de huidige OZB stijging nauwelijks tot niet door de huurders wordt opgebracht omdat huurders onder huurbescherming vallen. De huur mag maximaal gemiddeld 3% per jaar stijgen. Huurders vallen inderdaad onder huurbescherming. Voor huurders die nooit verhuizen gaat dit wellicht op. Geconfronteerd met hogere lasten zal een verhuurder/woningbouworganisatie de tering naar de nering zetten. Dat doen ze trouwens nu al. De prijs van nieuw beschikbaar komende bestaande huurwoningen is in onze gemeente de laatste jaren schrikbarend gestegen. Soms met in een jaar tijd wel een meer dan 100 euro hogere huur per maand voor een (sociale) huurwoning. Dat is heel wat meer dan 3%. En het gaat om meer dan alleen huur betalen. Zoals het onderhoud van huurhuizen. Denk aan het debacle van Vestia waardoor geplande renovaties op de tocht staan. Het gaat dan om de kwaliteit van wonen, daar hebben huurders ook mee te maken. En dan nog gaat het bij deze OZB verhoging om een relatief klein bedrag. Voor een gemiddelde koopwoning hebben we het over een verhoging van 150 euro. In een op een gesprekken met inwoners is mij allang gebleken dat hier begrip voor is. Want gratis bestaat niet. En voor een goede voorziening (zoals een goede bibliotheek) hebben veel mensen wel wat extra over.

Lees verder

MFC/ECG ja of nee

Vorige week verscheen een persbericht van de VVD Geldermalsen over het voorstel van het college van B & W van Geldermalsen om de OZB drastisch te verhogen. En over de bezwaren van de VVD betreffende het voorstel tot investeren in de bouw van het Multifunctioneel/Gezondheidscentrum (MFC/ECG) naast de brandweerkazerne in Geldermalsen.

Lees verder