Over oneliners, kretologie en totempalen

Melvin Könings, voormalig VVD wethouder in Geldermalsen, reageerde op het stuk MFC/ECG ja of nee. Hij stelt dat de huidige OZB stijging nauwelijks tot niet door de huurders wordt opgebracht omdat huurders onder huurbescherming vallen. De huur mag maximaal gemiddeld 3% per jaar stijgen. Huurders vallen inderdaad onder huurbescherming. Voor huurders die nooit verhuizen gaat dit wellicht op. Geconfronteerd met hogere lasten zal een verhuurder/woningbouworganisatie de tering naar de nering zetten. Dat doen ze trouwens nu al. De prijs van nieuw beschikbaar komende bestaande huurwoningen is in onze gemeente de laatste jaren schrikbarend gestegen. Soms met in een jaar tijd wel een meer dan 100 euro hogere huur per maand voor een (sociale) huurwoning. Dat is heel wat meer dan 3%. En het gaat om meer dan alleen huur betalen. Zoals het onderhoud van huurhuizen. Denk aan het debacle van Vestia waardoor geplande renovaties op de tocht staan. Het gaat dan om de kwaliteit van wonen, daar hebben huurders ook mee te maken. En dan nog gaat het bij deze OZB verhoging om een relatief klein bedrag. Voor een gemiddelde koopwoning hebben we het over een verhoging van 150 euro. In een op een gesprekken met inwoners is mij allang gebleken dat hier begrip voor is. Want gratis bestaat niet. En voor een goede voorziening (zoals een goede bibliotheek) hebben veel mensen wel wat extra over.

Melvin stelt ook dat Geldermalsen een relatief rijke gemeente is met forse reserves. De gemeente Geldermalsen ontstond eind jaren zeventig na een gemeentelijke herindeling. Die gedwongen samenvoeging, het slechte onderhoud van de wegen in het buitengebied en waarschijnlijk ook de crisis van de jaren tachtig leidden in de jaren negentig uiteindelijk tot een artikel 12 status. Hoezo een relatief rijke gemeente? Er werd fors bezuinigd op de verenigingen en met geld van de provincie werden de wegen opgeknapt. Dan die forse reserves. Die zijn er echt niet dankzij het goede financiële gemeentelijk beleid maar vooral dankzij de privatisering van gemeenschapsvoorzieningen zoals water, kabel en energie waardoor de gemeente aandelen in deze bedrijven in handen kreeg. Die bij verkoop opeens veel waard bleken te zijn.
Belasting heffen is inderdaad niet een taak op zich maar een manier om in de gemeente voorzieningen te realiseren die ten goede komen aan de inwoners. In Geldermalsen is lang ingezet op grootse projecten, zoals de stationsomgeving, en niet op de ‘zachte’ sector van de samenleving. In dit kader te spreken van ‘Noord Korea en andere communistische experimenten’ als we het hebben over wat de gemeente haar burgers aan voorzieningen wil bieden lijkt me een manke vergelijking en eerder slaan op grootse stedenbouwkundige projecten. Denk aan al die megalomane gebouwen uit (voormalige) communistische landen waarmee de leiders aldaar hun belangrijkheid aan hun eigen inwoners en de hele wereld wilden tonen.

Op de een of andere manier wordt er rondom het project MFC/ECG door Melvin vooral gegrossierd in oneliners zonder daadwerkelijk op de inhoud in te gaan. Het MFC ‘een feestelijk project’ noemen is er ook zo een die we aan de kort door de bocht kretologie kunnen toevoegen. In het MFC komt nu eindelijk plek voor verenigingen na jaren in slechte huisvesting overleefd te hebben. Een plek ook voor onze bibliotheek. Hoezo groter omdat de directie van de bibliotheek dat wil? Nee, groter om nu eindelijk de taken van de bibliotheek die van wezenlijk belang zijn voor de Geldermalsense samenleving goed uit te kunnen voeren. Over het belang van een bibliotheekvoorziening voor de samenleving, met name in dit deel van Nederland waar het opleidingsniveau laag is en de laaggeletterdheid hoog, wordt niet gesproken. Dat dit op vele terreinen voor hogere kosten zorgt wordt kennelijk niet meegewogen. Juist met een goede voorziening kan met een aanvalsplan richting die laaggeletterdheid worden gestart.

Er wordt gesproken over ‘forse blunders’ bij de Plantage, over het ‘te riant georganiseerde gemeentehuis en de megalomane beleidsagenda’ en een ‘veel duurder voorstel van 11,5 miljoen’ voor het MFC/ECG. De kreten abject en infaam worden gebruikt.
Voor wat betreft de Plantage, daar heeft deze VVD natuurlijk zelf bijgezeten. De risico’s die we als gemeente daar nu lopen zijn van een heel andere orde dan bij het MFC/ECG. Onze inwoners zijn inderdaad de dupe van fouten in het verleden. Er zou eigenlijke een gedegen onderzoek moeten komen naar de gang van zaken omdat door Melvin zelfs gesproken wordt over het bewust geheim houden van zaken, zoals de Plantage, voor collega wethouders. Waarom hebben destijds de niet geïnformeerde wethouders, waaronder hij zelf, niet ingegrepen?

Voor wat betreft het te riant georganiseerde gemeentehuis en de megalomane beleidsagenda: dat megalomane zat hem vooral in de grote projecten. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is al begonnen met een ombuiging die nu nog steviger moet worden doorgezet. Ten gunste van de afdeling samenleving die, met de komst van allerlei Rijkstaken op het gebied van welzijn en zorg in de nabije toekomst, versterking nodig heeft. Een ombuiging die niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Daarnaast verwachten onze inwoners ook nog een bepaalde staat van onderhoud van de wegen en het groen in de gemeente. En dat het gemeentehuis goed bereikbaar is om van diensten, zoals het verkrijgen van een paspoort, gebruik te kunnen maken. ‘Riant georganiseerd’ is dan ook lichtelijk overdreven. Die voegen we toe aan de verzameling kretologie. Net als abject en infaam. Dit te stellen over het voorstel MFC/ECG doet het voorstel en het college dat dit voorstelt absoluut geen recht. Het voorstel is helder, de voordelen voor onze inwoners ook. De discussie moet nu gaan over de risico’s die we mogelijk in de toekomst lopen en hoe we de kans hierop inschatten.

Dan nog even over het vermeende ‘concurrentievoordeel voor een klein deel van de (para)medici in Geldermalsen’. Elke ondernemer in de zorg in Geldermalsen was vrij zich bij het initiatief ECG aan te sluiten. En hoezo staatsteun? Omdat men in het ECG ‘goedkoop’ zit? Volgens projectontwikkelaar Van Zadelhoff uit Geldermalsen, die insprak in de commissie samenleving en een brief inzond in het Nieuwsblad Geldermalsen, liggen de vierkante meter prijzen juist ruim boven de ‘marktprijs’. De ondernemers van het ECG kiezen voor het ECG vanwege de toegevoegde waarde van het samenwerken. Wat uiteindelijk winst oplevert voor henzelf en hun patiënten, de inwoners van (groot) Geldermalsen. Zij durven de mogelijke risico’s aan.

Tot slot werd door Melvin afgesloten met nog zo’n ‘mooie’ oneliner: Het MFC als totempaal van een enkele minderheidspartij.
Moeten wij ons nu trots voelen? Kennelijk heeft D66 als ‘een enkele minderheidspartij’ voor een totempaal (het MFC) gezorgd. Of begrijp ik Melvin verkeerd? Misschien moeten we maar naar analogie van het project Kunst in de Wijk in de Geldermalsense Rivierenbuurt bij de opening van het MFC een mooie totempaal oprichten voor ‘ons’ MFC.

 

Het is natuurlijk niet ‘ons’ MFC. Het MFC is een project van jaren, van generaties zelfs, waaraan gewerkt en getrokken is door velen. Inwoners, raadsleden, ambtenaren en wethouders. Vanuit diverse achtergronden en politieke partijen. Een project dat nu eindelijk zijn beslag lijkt te krijgen. Dat in combinatie met het ECG financieel haalbaar werd en een hoogwaardig ‘product’ levert waar onze inwoners profijt van hebben. Het MFC is zeker geen totempaal van D66. Het MFC is van en vooral voor de inwoners van onze gemeente. Dat proberen te realiseren is waar het in feite allemaal om gaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *