Polderblindheid in Geldermalsen

De Provincie Gelderland heeft vergevorderde plannen om langs de Rijksstraatweg tussen Geldermalsen en Culemborg een vrij liggend dubbelzijdig fietspad aan te leggen. Voor fietsers zal het zeker aangenamer fietsen worden. Over de aanpak van de verkeersveiligheid voor automobilisten, met name op de kruising Rijksstraatweg/Oude Hoevenseweg, heb ik echter mijn twijfels. Regelmatig vinden hier ongelukken plaats, sommigen zelfs met dodelijk afloop. Het meest recente ongeval dateert van 3 juli. Met in ieder geval ziekenhuisopname tot gevolg.

992434_

http://www.nieuwsbladgeldermalsen.nl/lokaal/auto_in_sloot_bij_ongeval_buurmalsenbuurmalsen___woensdag_3_juli_aan_het_eind_van_de_middag_werden_2448430.html

Tijdens de gebruikelijke inspraakprocedure voor de Provinciale fietspadplannen werd de kruising door diverse inwoners, en ook op initiatief van mijn eigen D66 fractie door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, opgevoerd als zijnde een gevaarlijk punt waarvoor toch een betere oplossing bedacht zou moeten worden dan in de plannen van de provincie was opgenomen. Bijvoorbeeld door een rotonde aan te leggen. Al deze ‘zienswijzen’, zoals dat in ambtelijke taal zo mooi heet, hebben echter de provinciale plannenmakers niet op andere gedachten weten te brengen. Met het aanbrengen van betere belijning en geleiding denken ze dat de kruising voldoende veilig wordt. Het is bovendien goedkoper dan een rotonde.
Ik heb er een hard hoofd in.
Een van mijn vele neven (mijn moeder kwam uit een gezin met 10 kinderen) was begin jaren zeventig van de vorige eeuw werkzaam bij de politie in Emmeloord. Daardoor leerde ik het begrip ‘polderblindheid’. Destijds bestond de doorgaande weg door de Flevopolders uit een tweebaansweg. Regelmatig vonden op die weg dodelijke ongelukken plaats en mijn neef moest daar beroepshalve naar toe. Heftige gebeurtenissen. De aanrijdingen ontstonden meestal doordat bij het inhalen tegenliggers over het hoofd werden gezien. Op een lange rechte weg in het ‘polder’ landschap bleek men vaak inschattingsfouten te maken voor wat betreft de afstand tot tegenliggers. Of men zag ze zelfs compleet over het hoofd. De polderblindheid. Dit soort ongelukken behoren gelukkig alweer langere tijd tot het verleden: er ligt een keurige vierbaans snelweg vanuit ’t Gooi en Amsterdam naar Friesland.
Wat dit te maken heeft met de kruising op de Rijksstraatweg?
De vele ongelukken die daar de afgelopen jaren plaatsvonden riepen bij mij de vraag op hoe het nou toch mogelijk is dat iemand deze kruising over het hoofd ziet. Ik meende eerst dat het zicht wellicht beperkt werd door een Peppelbos dat op een van de hoeken van de kruising stond. Echter, nadat de bomen waren gekapt bleven er ongelukken gebeuren. Zelf gebruik ik met enige regelmaat de Rijksstraatweg, maar ik steek hem eigenlijk nooit over via de Oude Hoevenseweg. Dus besloot ik dat onlangs toch maar eens te doen. En daardoor denk ik het probleem van deze kruising te begrijpen.
Sinds de evacuatie in 1995 besef ook ik dat wij hier in een polder wonen, weliswaar wat ouder dan de polders in de voormalige Zuiderzee, maar toch. Het viel mij op dat rijdend over de Oude Hoevenseweg je door het (polder)landschap om je heen en in de verte helemaal niet het idee hebt dat je een provinciale weg nadert. Wat kan verklaren dat je de kruising veel te laat opmerkt. Soms gaat het dan nog net goed, soms gaat het helaas fout.
Door polderblindheid, de Geldermalsense variant daarvan.
Ik geloof dan ook dat de redelijk simpele maatregelen in de plannen van de Provincie niet afdoende zullen blijken te zijn. Ik geloof er wel in dat je altijd beter kunt voorkomen dan genezen. We hebben tot nu toe, ondanks de vele ingebrachte bezwaren van inwoners, en de extra zienswijze van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders, de Provincie niet weten te overtuigen. Ook als gemeentebestuur heb je kennelijk weinig invloed op ‘hogere’ instanties.
Dat frustreert.
Ik wil liever niet in die frustratie blijven hangen.

Dus als het niet linksom kan dan maar rechtsom. Laten we het nog maar eens op een andere manier proberen.

Op 14 mei werd het meldpunt veilig verkeer gelanceerd. Via www.meldpuntveiligverkeer.nl of een speciale app kunnen onveilige situaties gemeld worden en helpt Veilig Verkeer met het eventueel ondernemen van acties richting de wegbeheerders. En biedt mogelijkheden om via sociale media buurtgenoten te vragen ook melding te maken van de gevaarlijke situatie. De beruchte kruising lijkt mij meer dan waardig om hier door zoveel mogelijk mensen gemeld te worden. Hoe meer meldingen hoe meer kans dat de Provincie de aanleg van een rotonde opnieuw wil overwegen.
Ik ga een melding maken. Wie doet mee?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *