Lokale winkeliers de dupe

Je kan het wel of niet eens zijn met iets, maar anderen jou manier van leven (die allang niet meer breed gedragen wordt) opleggen, dat kan echt niet. In een democratie hou je rekening met elkaar. Zelfs een pilot over de zondagsopenstelling is in de gemeente Geldermalsen nog steeds onmogelijk. Daarmee ontken je de werkelijkheid. Ten koste van winkeliers die zich aan de veranderende wereld proberen aan te passen. Heel erg jammer.

In de gemeenteraadsvergadering van gisteravond (30 oktober) hebben we als fractie van D66, samen met de overige oppositiepartijen, een laatste poging gewaagd om de raadsleden van Dorpsbelangen, het CDA en de SGP over te halen tegemoet te komen aan de wens van winkeliers in het centrum van Geldermalsen: een pilot van twee koopzondagen in de feestmaand december.

Helaas wilden zij aan deze in onze ogen zeer bescheiden wens niet tegemoetkomen. Daarmee is het winkelhart van Geldermalsen nog verder in een uitzonderingspositie gedwongen. Van eerlijke concurrentie voor lokale winkeliers is steeds minder sprake. Elders in den lande maken fracties van het CDA en de SGP andere keuzes. Zij dwingen winkels niet om tegen hun zin gesloten te blijven. Dat juist een zich lokaal noemende partij zoals Dorpsbelangen niet voor lokale ondernemers wil opkomen is niet te begrijpen. In de verkiezingsstrijd 12 koopzondagen aankondigen en je tegelijkertijd verschuilen achter een coalitieakkoord dat ruim vier jaar oud en na 21 november niet meer relevant is, is niet uit te leggen.

Als D66’ers hebben we wel vertrouwen in die ondernemers. Zij kunnen heel goed zelf beoordelen of er behoefte is aan een of meerdere koopzondagen. De voorgestelde pilot was niets meer en niets minder dan een pilot. Een voorzichtige poging om lokale ondernemers een sterkere positie te geven ten opzichte van hun concurrenten in omringende gemeenten.

Na de verkiezingen van 21 november worden de kaarten opnieuw geschud. De vraag is of in de toekomst nog steeds een minderheid in staat zal blijven om hun manier van leven op te leggen aan een meerderheid die graag andere keuzes wil kunnen maken. Voor D66 staat die keuzevrijheid juist voorop, met respect voor zij die andere keuzes maken. Respect dat wederzijds hoort te zijn en niet eenrichtingsverkeer zoals nu het geval is.