Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/7

Het was deze week voorjaars/crocusvakantie. Het politieke werk ligt echter ook dan niet (helemaal) stil. Zo sprak ik maandag telefonisch met een lid van onze adviesraad sociaal domein (ASD raad) over Klantprofiel 4 en de pilot voor betere samenwerking tussen consulenten van de gemeente en Werkzaak in de begeleiding van inwoners in de bijstand die niet direct aan een baan geholpen kunnen worden maar in de toekomst wellicht wel. In West Betuwe hebben we ons al hele raad in de vorige raadsperiode hard gemaakt om de dienstverlening aan mensen in de bijstand die (nog lang) niet aan het werk kunnen vooral zelf te doen als gemeente. En daarbij vooral in te zetten op mee kunnen doen (activeren) waar dat kan. We moesten wel even goed in de stukken duiken om te snappen hoe de pilot nou precies bedoeld is. Gelukkig kwamen we er uit.

Het is fijn om als raadslid zulke contacten te hebben en elkaar over en weer te informeren en spreken. NB: de adviesraad sociaal domein (ASD) is blij dat ze eindelijk ook een eigen website hebben waar zij voor inwoners te vinden zijn en zij de verslagen van hun bijeenkomsten, de adviezen aan de gemeente etc. openbaar kunnen maken. Zie: https://www.wegwijsinwestbetuwe.nl/is/een-vraag-over-2/activiteiten-en-meedoen/adviesraad-sociaal-domein.

De dinsdagochtend zat ik achter mijn laptop om, zoals afgesproken met andere raadsfracties, een amendement voor het dekkingsplan brandweer te schrijven. Ik kon daarbij dankbaar gebruik maken van mijn gewoonte om tijdens bijeenkomst overal aantekeningen van te maken (al heb ik soms wel moeite om mijn eigen schrift te ontcijferen…). Na nog wat heen en weer gemail met de fractie van de SGP kon vrijdagochtend een definitief amendement de deur uit. Volgende week dinsdag komt het in de gemeenteraad ter stemming en nu al voldoende steun hiervoor. Zou mooi zijn als het unaniem wordt aangenomen.

Woensdagochtend het (bijna) wekelijkse overleg met de wethouder. Dit keer weer bij Jan thuis in Beesd. Naast over diverse zaken bijpraten ook de motie van GroenLinks over een ‘richtlijn toegankelijk West Betuwe’ besproken. Klinkt sympathiek maar of het wijs is met het huidige tekort aan menskracht binnen de ambtelijke organisatie is ook de vraag. Lastig dilemma dus.

Woensdagmiddag dook ik in het dossier overkapte pioenrozenteelt in mijn dorp. Huis aan huis was ook een flyer met foto bezorgd, afkomstig van een aantal omwonenden. Het roept nogal wat emoties op. Het komt, omdat het bij wijze van spreken bijna in mijn achtertuin is, ook nog eens extra dichtbij.

Het hele rood omkaderde gebied, nu vooral boomgaard, zou de komende tien jaar overkapt mogen worden voor de teelt van pioenrozen

Woensdagavond was het maandelijkse gebiedsgericht ontmoeten in Deil en in Est. Vic en ik togen naar een van de kleinere dorpen van West Betuwe (voormalig Neerijnen). Er was een grote opkomst. De bijeenkomst leek in eerste instantie gekaapt te worden door een grote groep inwoners van buiten Est (voornamelijk Opijnen maar ook uit Wadenoyen, gemeente Tiel) die onder aanvoering van Melvin Kőnings (oud VVD wethouder van de voormalige gemeente Geldermalsen, tegenwoordig inwoner van Ophemert) aandacht opeisten voor de  bezwaren die zij hebben tegen de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg voor de wij wijk Passewaaij in Tiel. Gelukkig werd dit met behulp van de avondvoorzitter (Jos van Maanen van de SGP) en griffie (Elisabeth) in goede banen geleid. Melvin kreeg een kleine tien minuten de tijd om het probleem op tafel te leggen en daarna zou in de pauze nog gesproken kunnen worden met de aanwezige (burger)raadsleden. Met wat gemor werd toen aan de tafels plaats gemaakt voor louter Estenaren en de (burger)raadsleden om over de vier door inwoners aangedragen onderwerpen te spreken. Est mag dan klein zijn, de betrokkenheid van de inwoners is groot. Net als in andere kleine kernen is het voortbestaan van voorzieningen zoals een school en dorpshuis het belangrijkste onderwerp van gesprek.  Ondanks de wat valse start uiteindelijk een fijne avond met goede gesprekken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *