Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/8

In het weekend en ook nog op de maandag en dinsdag tijd besteed aan het voorbereiden op de raadsvergadering van dinsdag 27 februari. De eerste officiële vergadering van de raad in de nieuwe raadzaal. Voorafgaand aan die raadsvergadering vlogen ons als was het vanouds de amendementen en moties om de oren. Sommigen pas op de dag zelf (al had met het al wel aangekondigd). Reden genoeg om de dag van de raadsvergadering vrij proberen te houden om deze goed te kunnen bestuderen/overleg hierover met de fractie te hebben (lang leve whatsapp).

Zelf was ik al voor het weekend druk doende geweest met het opstellen van een nieuwe zienswijze voor het dekkingsplan voor de brandweer, een van de agendapunten. Met dank aan burgerlid Marieke, en ook overleg en input van het burgerlid van de SGP. Allen hadden we zo onze contacten in de brandweerwereld waardoor het amendement (gelukkig) unaniem werd aangenomen. Vrijdag had iedereen deze ook al in de mail ontvangen. Al moest ik dinsdag toch nog een aantal puntjes op de i zetten.

Het voelde al snel vertrouwd, de nieuwe locatie en setting. Nog steeds zitten we als D66 rechts van de raadsleden van Dorpsbelangen, maar links van Leefbaar ipv het CDA.

De raadsvergadering ging van start met een inspreker uit Tricht, mijn buurman van twee huizen verderop, over (het gebrek aan) participatie bij de plannen voor een (tijdelijk) overdekte pioenrozenkwekerij aan de rand van Tricht (en toevallig ook nog eens vlak achter mijn huis). Dat gaat nog een dingetje worden, waar ik eerder al voor waarschuwde. Daarna brak een ware onlust los, met veel kabaal werd door een tiental inwoners van Ophemert en omgeving geprotesteerd omdat men niet mocht inspreken over de plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg van de wijk Passewaaij in de buurgemeente Tiel (het onderwerp stond niet op de agenda, procedureel mocht het niet). Niet zo’n fraaie vertoning deze verstoring van in feite het democratische proces.

Foto Jan de Geus, wat je al niet vanaf je nieuwe wethoudersplekje onder ogen krijgt

Net als de week daarvoor bij de bewonersavond in Est probeerde metn de avond te kapen. Er werd voor lange tijd geschorst, er was overleg in de hal voor nodig om de situatie te de-escaleren. Daarna werd het onderwerp wel besproken, middels een motie van de VVD, maar er werd niet ingesproken. Een toen waren er nog heel veel besluiten te nemen. Met veel amendementen/moties stemden wij in. Niet met het tot in de avonduren toestaan van carbidschieten zoals een amendement van Verenigd West Betuwe, Dorpsbelangen, Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe en het CDA voorstelde. Het leek ons verstandig, zoals ook door de burgemeester goed werd verwoord, om dit niet in het donker toe te staan. Het amendement werd aangenomen met 17 stemmen voor en 13 tegen.

Ons nieuwe raadssysteem maakt het mogelijk om de vergaderingen live met beeld te volgen, en geeft ook mooi weer hoe de stemmingen verlopen. Wie waarvoor of tegen stemt. Helaas ging de live uitzending van onze eerste vergadering niet door vanwege een stroomstoring in Culemborg (waar onze ICT zit). Maar, alles is wel terug te zien via de website van de gemeenteraad.

Al met al duurde de vergadering tot ruim na middernacht . De installatie van een nieuw raadslid voor GroenLinks (huidig fractievoorzitter Andrea Zierleyn neemt een paar maanden ‘sabbatical’ en zal waarschijnlijk na de zomer weer terugkeren) moest toen ook nog plaatsvinden.

(tijdelijk) afscheid van Andrea
Welkom Lydi Groenewegen

En ook de zo gemiste ‘nazit’ werd ‘gevierd’ (maar niet meer met alcohol, het gemeentehuis is alcoholvrij verklaard). Uiteindelijk fietste ik pas rond half twee ’s nachts over de spoorbrug richting huis. Jan en ik hadden bij de nazit al wijselijke ons overleg de volgende ochtend te laten vervallen.

Waardoor ik woensdagochtend wel weer even bij de wekelijkse koffieochtend in het Dorpshuis Tricht kon aansluiten. Om daar aangesproken te worden over die plannen voor de. Er klonken grote zorgen, over de landschapsvervuiling maar ook over het mogelijke gebruik van pesticiden. Naast een ingekomen stuk in de Dorpskrant Tricht wordt dit onderwerp nu door velen aangedragen als onderwerp van gesprek op dinsdagavond 19 maart als de gemeenteraad in het Dorpshuis op bezoek komt om met de inwoners van Tricht te spreken.

Een groep dorpsgenoten heeft zich al georganiseerd en er is ook al een facebookpagina in de lucht.

 In de middag tijd uitgetrokken om met een van onze leden bij te praten.

Donderdagavond was ik namens onze fractie op bezoek bij bewoners van de Lingedijk in Buurmalsen. Die zich grote zorgen maken over de mogelijke bouw van zes grote villa’s in de uiterwaard van de Linge tegenover de jachthaven in Geldermalsen. Als onderdeel van een tussen Tricht en Geldermalsen aan te leggen landgoed. Ik kan de bewoners van de Lingedijk geen ongelijk geven.  In het verleden waren er ook al eens plannen, toen met het bescheiden aantal van 2 woningen, waarbij de oorspronkelijke boerderij de Coppel weer zou worden ‘teruggebracht’. Dat vonden we als D66 destijds (zeker tien jaar geleden) best wel een mooi plan. De andere partijen waren echter mordicus tegen.  En nu lag er opeens een bestemmingsplanwijziging in de inspraak zonder dat hier van tevoren een woord met de gemeenteraad, of inwoners, over was gesproken. En landgoed, voor iedereen toegankelijk met recreatiemogelijkheid aan de Linge, lijkt mooi. Maar de uitwerking met 5 villa’s en een zesde woning in een schuur lijkt totaal ongepast. Hoe de andere partijen hier in staan weet ik nog niet maar hier is het laatste woord zeker nog niet over gesproken.

Minimaal 5 grote villa’s recht tegenover de jachthaven van Geldermalsen, met niet te verbergen hoogtes…hoe mooie de rest van het landgoed ook wordt, zo’n (duur) woonwijkje in de uiterwaard langs die mooie toeristische Linge moet je niet willen. Het is niet uit te leggen ook aan alle eigenaren van Lingelandjes elders in de gemeente die niet mogen plaatsen op hun eigen stukje grond.

Vrijdagochtend het maandelijkse coalitieoverleg. Behalve een nabeschouwing van de raadsvergadering ook uitvoerig gesproken over zowel de plannen voor het landgoed langs de Linge in Buurmalsen als de pioenrozenkwekerij.

Zaterdag ontvingen we als fractie het D66 bestuur en D66 leden op het gemeentehuis. Bijpraten over het reilen en zeilen in de raad, uitleg over de spreidingswet, en een rondleiding door Jan als projectleider van de vernieuwbouw van het gemeentehuis. Een geslaagde ochtend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *