Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/11

Deze politieke week begon maandagavond 18 maart met de  agendacommissie. Om 18 uur, met soep en broodjes, de geplande training voor voorzitters vond geen doorgang (iets technisch met de apparatuur). Wanneer ik mag voorzitten weet ik nog niet maar voor die tijd moet ik zeker een keertje droog oefenen. Al wijst het zich ook wel weer een beetje vanzelf begreep ik van Vic die al zijn vuurdoop had gehad. Omdat de agendacommissie niet ‘politiek’ is, zijn we al na een uurtje klaar. En omdat we zo vroeg beginnen, heb je nog wat aan je avond gelukkig (ook leuk voor het thuisfront).

Dit keer lekkere soep en broodjes van Smaakzaak van Werkzaak!

Dinsdagochtend 19 maart was het weer een sessie Democracity. Ik mocht 18 kinderen uit mijn eigen dorp Tricht, waaronder kleinzoon Luca, in de raadszaal ontvangen voor het democratie spel van ProDemos. Volgende week nog een keer, ik kijk er zoals altijd naar uit!

Diezelfde avond stond Tricht weer in de schijnwerpers tijdens het ‘gebiedsgericht ontmoeten’ met de gemeenteraad in het Dorpshuis Tricht. Ik mocht namen de gemeenteraad de avond openen en afsluiten.

Een avond met voor mij vele petten op. Raadslid, inwoner, lid van het platform Tricht Springlevend, medeoprichter/eindredacteur van de Dorpskrant Tricht en medeoprichter/voorzitter van het Historische Genootschap Tricht. Op het programma stonden vier onderwerpen: De zorgen over de plannen voor een overkapte pioenrozen kwekerij (bij mij achter het huis), Tricht na de spoorverbreding, woningbouw in Tricht en alle mooie clubs, voorzieningen en activiteiten in ons dorp. Er waren meer dan 60 inwoners op de ontmoeting afgekomen. Ondanks het grote aantal deelnemers aan de vier gesprekstafels lukte het ons om goede gesprekken te voeren.

Woensdagochtend toog ik eerst naar Asperen voor overleg met mensen van GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie over de gezamenlijke campagne activiteiten voor de Europese verkiezingen. Als Pro Europese partijen, met duurzaamheid en bestaanszekerheid als belangrijke thema’s, kunnen we goed samenwerken. Wordt vervolgd. NB: de Europese Verkiezingen zijn op donderdag 6 juni. Ik hoop dat iedereen nu toch vooral stemt voor de toekomst van de volgende generaties.

’s Middags was ik alweer op het gemeentehuis voor overleg over de begin september te houden expertmeeting over het burgerberaad. Naast Elisabeth van de griffie en Lidy van GroenLinks waren ook drie mensen van het collectief Team Burgerberaad aanwezig die zouden kunnen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering. Onze buurgemeente Vijfheerenlanden heeft vorig jaar al ervaring opgedaan met een burgerberaad. Daar kan veel van geleerd worden. Doel is niet om direct een burgerberaad te organiseren, wel om kennis op te doen over wat een burgerberaad is en hoe je dat goed opzet. Als zich dan een onderwerp aandient waarvoor een burgerberaad een heel goed participatie ‘instrument’ is, weten wij hoe dat te gebruiken.

Vergaderen doen we meestal boven bij de griffie in een van de vergaderkamers. Daar is ook een koffie/thee hoek. Nog niet iedereen geeft gehoor aan de vraag om gebruikte koffiebekers beneden te brengen…..

’s Avonds was de auditcommissie. Die vergadering was snel klaar, de bijeenkomst daarna met onze accountant van Deloitte nam meer tijd in beslag. Zeker geen verloren tijd. We gingen met hem diep in op de rechtmatigheidsverantwoording. Dan heb je het over hoe een gemeente (het college) verantwoording aflegt over de besteding van het geld. Immers, we hebben het bij een gemeente over gemeenschapsgeld. Een gemeente moet kunnen aantonen dat dit geld ook besteed is waarvoor dat geld bedoeld was. Daarna ontspon zich een discussie over de gemeentefinanciën in het algemeen. Op alle gemeenten komt het zogenaamde ‘Ravijnjaar’ af. Vanaf 2026 zullen we waarschijnlijk moeten bezuinigen. Ombuigen wordt dat ook wel eufemistisch genoemd. Naar die ‘ombuigingen’ loopt nu een onderzoek waar we als raad ook bij betrokken worden. De accountant hield ons een spiegel voor: waar moet de discussie over gaan? Moet je niet eerst kijken naar wat realistisch is om te begroten? Het geld is niet zozeer het probleem, is zijn ervaring (hij werkt voor veel meer gemeenten). Wel de uitvoeringscapaciteit. Er zijn gewoon onvoldoende mensen bij de gemeente werkzaam om al dat beleid uit te voeren. En ook buiten de gemeente, bij leveranciers, aannemers etc, zijn er onvoldoende mensen om alle plannen uit te voeren, zeker niet gelijktijdig. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt lijkt dat een chronisch probleem te zijn. Dus, advies van de accountant, voer het debat vooral over prioritering en focus van beleid. Wat moet moet, zoals paspoorten uitgeven en zorg en ondersteuning, maar heb realistische verwachtingen voor alle andere ‘wensen’. Wijze woorden (voor een politicus met idealen en wensen lastig om te horen).

De donderdag werd gevuld met gastlessen op de Ida Gerhardt Academie. De school voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs in Geldermalsen. Ter voorbereiding op het speeddaten met de gemeenteraad de volgende dag, kregen de derdejaars leerlingen van 5 klassen een gastles over de gemeente en gemeenteraad.

De eerste twee lessen werden gegeven door raadsleden van Dorpsbelangen en van GroenLinks. Ik mocht de overige drie lessen geven. De PowerPoint die ik gemaakt had leverde bij de eerste les problemen op (de school heeft geen licentie) die gelukkig door een medewerker van de school voor de tweede en derde les die ik mocht geven in een PDF werd omgezet. Voor een 67-jarige is een klas vol pubers een hele ervaring (ook al heb ik een kleinzoon van 17-bijna 18). Maar leuk was het zeker.

Vrijdagochtend 22 maart kwamen we als werkgeverscommissie weer bij elkaar. We hadden een goed gesprek met de griffier over de (doorontwikkeling van de) griffie. Ter voorbereiding hadden we onder de fracties tips en tops opgevraagd. Ondanks dat er al sinds 2002 met griffies en griffiers gewerkt wordt in gemeenteland is bij velen raadsleden/(ambtelijke organisatie/colleges/inwoners) nog veel niet bekend over het nut en de noodzaak van ondersteuning van de raad door de griffie. Het verdiend blijvende aandacht.

Vrijdagmiddag zag ik de leerlingen van de Ida Gerhardt weer, samen met 9 andere (burger)raadsleden, voor het speeddaten. Met een welkomstpraatje van de burgemeester en bijzondere gesprekken aan de tafels met gemiddeld zo’n 10 leerlingen per tafel. Hopelijk hebben we wat zaadjes weten te leggen.

Naast al het vergaderen deze week ook officiële schriftelijke vragen gesteld over een weiland baggerdepot dat gepland staat vlakbij het dorp Est. Dit nadat we vanuit onze achterban hierop geattendeerd werden. Inwoners maken zich zorgen over met name mogelijke geuroverlast.

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Raadsinformatie/Vragen-van-de-raad/20240322-Vragen-D66-Aanleg-van-een-weilanddepot-ten-westen-van-het-dorp-Est

Een ander actueel onderwerp waar ik namens de fractie met schriftelijke vragen aandacht voor heb gevraagd is de lage vaccinatiegraad. Een landelijk probleem maar ik wil toch wel weten wat de cijfers voor West Betuwe zijn en wat er gedaan wordt om de vaccinatiegraad hier in West Betuwe te verhogen. Het blijft ook apart hoe (verschillende) hierover in de pers bericht wordt. Als grootouder van een bijna nog niet voor de mazelen gevaccineerde baby maak ik me echt zorgen. Zoveel leed kan gewoon voorkomen worden als ouders gewoon hun kinderen laten vaccineren.

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Raadsinformatie/Vragen-van-de-raad/20240318-Vragen-D66-Vaccinatiegraad-kinderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *