Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/13

Dinsdag 2 april begon de nieuwe politieke cyclus van de maand april met beeldvorming in Beesd en Geldermalsen. Als fractie verdeelden we ons. Vic en Ingrid gingen naar het gemeentehuis waar de warmtetransitie visie 2.0  besproken werd. Pieter en ik naar het Klokhuis in Beesd voor kennismaking met het jongerenwerk in West Betuwe en om bijgepraat te worden over ontwikkelingen in het ‘Sociaal Domein’. Zowel de jongerenwerkers van Mozaïek en Connect2jeugd als de ambtenaren van de gemeente gaven een duidelijke uitleg.

Voor wat betreft het sociaal domein blijft de situatie wel zorgelijk. Financieel en organisatorisch. Wat betreft de financiën hebben wij als D66 altijd al gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen. Er zijn steeds bezuinigingen ingeboekt die niet te behalen waren. Dat zal waarschijnlijk in de toekomst niet veranderen. Daarnaast is er nog steeds geen duidelijkheid over het ravijnjaar, dat vooral de bekostiging van jeugdzorg betreft. Ook moet de toegang tot hulp intern nog beter op orde gebracht worden. Er zal meer kennis en expertise nodig zijn in ons lokale team. Het is en blijft een flinke uitdaging.

Woensdag 3 april het (bijna wekelijkse) bijpraatoverleg met mijn wethouder waarna ik vertrok richting Asperen voor een overleg met vertegenwoordigers van GroenLinks en de ChristenUnie over het gezamenlijk optrekken richting de Europese Verkiezingen. De PvdA kon helaas niet aansluiten maar doet ook mee. We denken aan een Europa(pa) tour West Betuwe op zaterdag 25 mei. Hier komt de progressieve samenwerking tot uiting.

Vrijdagochtend, de eerste vrijdag van de maand, was er weer coalitieoverleg. Zaal Haaften lijkt onze vaste vergaderplek te worden. Dit keer was Vic mee. Voor hem een eerste kennismaking met dit overleg. Ook een eerste kennismaking met de nieuwe wethouder van de ChristenUnie. En forse discussie over een aantal (heikele) onderwerpen. Daarover zijn we nog lang niet uitgesproken….

Zaterdag konden we ons uitleven tijdens het landelijke D66 congres in Nieuwegein.

Met gelijkgezinden (natuurlijk niet op alle fronten), hernieuwde en nieuwe kennismakingen, mooie gesprekken en het (on)nodige reflecteren op de verkiezingsuitslag. Het rapport, Het is aan ons, nog maar eens goed bestuderen, ik zie wel een aantal adviezen die we volgens mij in West Betuwe al in de praktijk weten te brengen.

Maar ook een Europese Verkiezingen campagne sessie. En natuurlijk een heel inspirerende toespraak van Rob Jetten.

Even in onze D66 ‘bubble’, om er daarna geïnspireerd lokaal weer tegenaan te kunnen gaan.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/12

Maandag 25 maart bezocht ik het congres Toekomstagenda zorg voor mensen met een beperking in het Beatrixtheater in Utrecht. Een andere manier van belangenbehartiging waar ik me voor inzet, maar waar ik ook nuttige informatie en contacten opdoe die ik meeneem in mijn raadswerk. Het gaat om de meest kwetsbare maar niet zo zichtbare mensen in onze samenleving. De inclusieve samenleving is nog niet echt in zicht, maatwerk nog ver weg. De intenties zijn er, ook bij het ministerie, de stappen nog wel heel klein.

Dinsdag 26 maart was ik om 10 uur weer in de raadszaal te vinden voor Democracity, dit keer groep 8 van de Trichtse basisschool. Altijd zo leuk om aan mee te werken. De groep zorgde voor een stad die echt rekening wil houden met kwetsbare inwoners. Zo kwam er als eerst een Asielzoekerscentrum, een daklozen opvang en een kringloopwinkel. Er is nog hoop voor de toekomst.

’s Avond hadden voor de tweede keer onze besluitvormende gemeenteraad in de nieuwe raadzaal. Met voorafgaand om half 8 de onthulling van het kunstwerk gemaakt van afdrukken van handen van raad- en collegeleden en medewerkers van de griffie.

Alleen de raadsleden van Leefbaar ontbraken, zij hadden aan het proces waarin dit kunstwerk tot stand kwam niet mee willen doen. Dat proces was bedoeld om raadsleden nader tot elkaar te brengen. Het krijgt nog een vervolg. Tijdens de raad was het afscheid van wethouder Govert van Bezooijen en de benoeming van zijn opvolger Piet Jan den Dikken.  Het langst besproken onderwerp was de ransuil in Vuren. Toch mooi dat behoud van de natuur zo hoog in het vaandel van de raad staat!

Woensdagavond om half 8 kwam de initiatiefgroep Nieuwkomers bij elkaar. Ook hieraan neemt alleen Leefbaar niet deel met een vertegenwoordiger. Gezien de in werking getreden spreidingswet hebben we gekeken of we op dezelfde wijze verder gaan. Daar bleken we het met elkaar over eens te zijn. Nieuwkomers betreft een brede groep, ook de vluchtelingen die we nu voor de spreidingswet gaan opvangen. We blijven de ontwikkelingen rondom Nieuwkomers volgen en verkennen, zijn een sparringpartner voor het college/de wethouder en ‘informatiemakelaar’ tussen raad en het college. Daarbij is natuurlijk van belang dat we onze eigen fracties goed op de hoogte houden en raadplegen.

Het lukte om vervolgens om 20 uur aan te sluiten bij de informatiebijeenkomst over de staalslakkenproblematiek bij The Dutch in Spijk. Een van de hoofdpijndossiers van West Betuwe.

Een goede uitleg en indringende vragen passeerden de revue. Niet iedereen was blij met de antwoorden. Het leek Ingrid, Vic en mij dat we wel op de goede weg zijn, maar zeker is dit nog niet. Ook omdat diverse overheidsorganisaties hierbij betrokken zijn, dat vergt veel overleg en een coördinerende rol voor de gemeente. Goed om hier uitgebreid over te spreken, al was niet iedereen ervan te overtuigen dat de gekozen route de juiste is.

Donderdagavond hadden Gerrit de Jong (Dorpsbelangen) en ik als ambassadeurs van Vizier pom half acht een gesprek met drie leden van de West Betuwse jongerenraad. We bespraken hoe elkaar op het gebied van antidiscriminatie kunnen versterken. Een goed gesprek, met lekkere koeken die ik bij De Echte Bakker van Walderveen in Geldermalsen gehaald had.

Om 21.15 konden we aansluiten bij het tweede deel van het inwerkprogramma voor de raad, waarin we bijgepraat werden door een vertegenwoordiger van de VNG over digitale toegankelijkheid van de gemeente. Heel interessant. Mooi dat de website van de gemeenteraad goed scoorde, beter nog dan de gemeentelijke website. Een pluim voor onze communicatie medewerker Kirsten!!

Ondertussen zijn deze week ook spandoeken in mijn dorp verschenen van inwoners die problemen hebben met de pioenrozenkwekerij.