Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/15

Op 16 april was een informeel coalitieoverleg over crisis noodopvang voor asielzoekers, om onder andere Ter Apel te ontlasten. Als D66 zouden wij, uit solidariteit met name met die gemeenten in het noorden des lands, wel willen bijdragen met bijvoorbeeld een kleinschalige opvang. Vooruitlopend op de uitvoering van de spreidingswet in West Betuwe. Daarmee zouden we ook alvast kunnen ‘oefenen’, immers ook bij de uitvoering van de spreidingswet is kleinschalige opvang gewenst. Helaas is er binnen de gemeenteraad van West Betuwe niet voldoende steun. Ik merk dat er nog zoveel misvattingen over vluchtelingen en hun opvang in de hoofden van mensen zit. Niet in het minst mede dankzij een minister en lijsttrekker die pertinente onwaarheden heeft verkondigd over de nareis op nareis op nareis. Migratie is veel breder dan ‘vluchtelingen’. Arbeidsmigranten en ook studenten vormen het overgrote deel van de migranten die naar Nederland komen. Problemen komen niet zozeer door die migranten. Wel door de werkgevers en uitzendbureaus die niet voor goede huisvesting zorgen. En door een overheid die al jarenlang de opvang voor vluchtelingen niet goed regelt. Vluchtelingen die maar zo’n 10 % deel uitmaken van de immigranten in Nederland krijgen wel overal de schuld van. Bijvoorbeeld van de woningnood, die vooral te danken is aan het landelijke beleid. De woningbouw werd aan de vrije markt overgelaten. Wat tot allerlei uitwassen leidde. Willen we de problemen echt oplossen dan zullen we voor onze economie keuzes moeten maken. Op welke terreinen willen we arbeidsmigranten, op welke niet (meer)? Maar dat ‘de schuld’ steeds bij de ‘vluchteling’ wordt gelegd maakt mij verdrietig. Laten we hoop putten uit de spreidingswet die er uiteindelijk toch is doorgekomen.

Woensdag 17 april gebiedsgericht ontmoeten. Ik koos voor Buurmalsen, waar ook Pieter heenging. Vic was in Enspijk.

Zoals bij de meeste gebiedsgericht ontmoeten stonden leefbaarheid en verkeersveiligheid ook op de agenda. De Rijksstraatweg dwars door het dorp blijft ook na de renovatie door de Provincie onveilig. Diezelfde ochtend was er weer een auto uit de bocht gevlogen. Ook de kruising bij de Oude Hoevenseweg blijft ongelukken opleveren. De avond had in ieder geval een mooie opkomst van zowel inwoners als (burger)raadsleden. Bood ook de gelegenheid om even bij te praten met ons lid en oud-burgerlid (in de voormalige gemeente Geldermalsen) Johan Dorresteijn.

Donderdag 18 april mocht ik met een aantal andere raadsleden die in de werkgroep Nieuwkomers deelnemen een bijeenkomst in Gerdina’s Hof bijwonen waar met de groep statushouders die daar tijdelijk gehuisvest zijn (hotelregeling) hun cursus ‘Kop of munt’ (financieel inzicht voor statushouders) afsloten.

Dit op uitnodiging van Welzijn West Betuwe die voor de gemeente de begeleiding van statushouders verzorgt. Als je het cursusboek bekijkt en doorneemt besef je weer hoe ingewikkeld we het in Nederland hebben (gemaakt) met allerlei toeslagen en regelingen en voorwaarden. Als statushouder kan je daar best wel hulp bij gebruiken.

Vrijdag 19 april overleg over de campagne voor de Europese verkiezingen, ook dat vergt de nodige voorbereidingen. We hebben de Europatoer West Betuwe die voor 25 mei gepland staat verder uitgewerkt. Die ‘we’ zijn vertegenwoordigers van GroenLinks/PvdA de ChristenUnie en uiteraard D66. We zien onszelf als de middenpartijen, niet allemaal over alles vanuit Europa even enthousiast, maar wel overtuigd van het belang van een sterk Europa. Zekers als het over veiligheid, migratie en duurzaamheid gaat. Maar ook op sociaal en cultureel gebied is Europa van belang. Stemmen is belangrijk dus op 6 juni!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *