Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/16

Maandag 22 april agendacommissie en presidium. Die combinatie is er een keer in het kwartaal sinds de invoering van de nieuwe verordeningen op ons vergaderen. Normaal gesproken duurt de agendacommissie niet zo lang maar dit keer werd het zelfs acht uur. Daarna nog het presidium, wat dan weer sneller verliep dan verwacht. Al met al toch weer een hele lange zit (met voor de agendacommissie wel soep en broodjes, en fruit toe. Dat dan weer wel.

Dinsdag 23 april gemeenteraad met voorafgaand het ‘ridderen’ van 12 jonge klimaatburgemeesters van West Betuwe, een initiatief van het Geofort.

Mooi dat enthousiasme voor de toekomst, hopelijk houden ze dat vast, ook als ze eenmaal volwassen zijn.

Trotse familie (en Willemijn van het Geofort) keken toe vanaf de publieke tribune (nou ja, de bankjes en extra stoelen die waren neergezet)..

De motie die de ChristenUnie aan het eind van de avond indiende over de kersenteelt riep nog de meeste emoties op. De motie riep op tot het herroepen van het verbod op het gebruik een aantal bestrijdingsmiddelen. Toen zowel GroenLinks als de PvdA en wij namens D66 aangaven deze motie niet te steunen kregen onze drie fracties heel wat over ons heen. Inhoudelijk lukte het niet om hierover goed met elkaar te ‘debatteren’. Mijn advies was om als lokale fracties met landelijke vertegenwoordiging vooral die eigen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer te benaderen. Bijzonder was ook dat de eigen minister van de ChristenUnie als verantwoordelijke voor het verbod verantwoordelijk was. Na afloop van de vergadering liepen de gemoederen bij sommige raadsleden nog steeds hoog op, met toch wel heel persoonlijk verbale uitvallen naar tegenstemmers van de motie. Niet de manier om met elkaar om te gaan. Gelukkig was niet iedereen het met deze houding eens en zal er in een andere fractie zeker over gesproken worden. Uiteindelijk is de motie de volgende dag door de VWB wethouder aangeboden aan Caroline van de Plas van BBB, de partij die zelf ook al een motie bij de Tweede Kamer inbracht over de kersenteelt.

Wat blijft is het ongemak over en het gebrek aan oplossingen voor de problemen die bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw veroorzaken. Waar voor de een alleen maar over gewasbescherming mag worden gesproken heeft de ander het over insecticiden die verboden moeten worden. Onderliggend speelt ook nog eens dat lang niet iedereen zich aan de voorschriften voor gebruik blijkt te houden, juist dat gegeven na onderzoek door het Rijk, was reden om bepaalde middelen te verbieden. Het blijft verbazen dat sommigen zo de randjes opzoeken en er ook nog eens ruim overheen gaan, wat eindelijk ten koste gaat aan een hele sector. En last but nog least aan de volksgezondheid. De bijeenkomst met Bas Bloem staat mij in ieder geval nog levendig bij. We weten gewoon nog veel te weinig om te weten of al die nu toegestane middelen (met name als er een combinatie van middelen gebruikt wordt) wel veilig te gebruiken zijn. Vooralsnog prefereert het economisch belang, niet het voorzorgsbeginsel (bij twijfel niet doen). Ik ben daar niet blij mee, wij zijn daar als fractie niet blij mee en onze achterban zeer zeker ook niet. Vandaar dat we de motie niet steunden.

De lekkernij voor bij de koffie was trouwens van onze tijdelijke plaatsvervangende griffier, die per 1 mei vertrekt. Hij blijft gelukkig wel in de buurt, de gemeente Buren wordt zijn nieuwe tijdelijke werkplek.

Woensdagochtend digitaal overleg expertmeeting burgerberaad. Met Elisabeth van de griffie en Lydi Groenewegen van GroenLinks en een externe adviseur van bureau burgerberaad. De bijeenkomst (expertmeeting) op 3 september begint steeds meer vorm te krijgen. Ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen.

En ’s avonds de auditcommissie plus, over ombuigingen/bezuinigingen. We gaan in ieder geval werken aan een zogenaamd ‘afwegingskader’. Wat mij/D66 West Betuwe betreft dienen we in ieder geval de kwetsbare inwoners te ontzien. Gelukkig zijn de bezuinigingen waarschijnlijk minder nodig dan eerder gedacht. Het Rijk heeft al een aantal maatregelen aangekondigd die de gemeentefinanciën helpen, maar voor 2025 is er nog een groot financieel gat. Hopelijk wordt dat nog gedicht, in de auditcommissie plus bekijken we in ieder geval wel wat we moeten doen mocht dat onverhoopt niet lukken.

Vrijdagochtend was het de jaarlijkse lintjesregen, dit keer werd deze voor de decorandi uit West Betuwe gehouden bij hortensiakweker v/d Berg in Est. Ik ging vanuit Tricht op de fiets, en dat was maar goed ook want er stond een enorme file!

Een mooie bijzondere locatie voor een bijzonder gebeuren waarbij vooral ook de waardering voor inwoners die zich inzetten voor de samenleving tot uiting komt.

Zowaar ook twee collega raadsleden werden verrast! Hoewel een lange zit is de lintjesregen een ontzettend leuke bijeenkomst om bij te wonen. Het biedt een inkijkje in het rijke verenigingsleven dat ongewoon in zijn gewoonheid is. Zovelen uren die mensen besteden aan anderen, een heel groot menselijk kapitaal waar we als samenleving niet zonder kunnen.

Bijzonder vond ik ook dat ik diverse gedecoreerden (dan wel partners van gedecoreerden) ook persoonlijk ken. En dat een wethouder (Joke van Vrouwerff van VWB) in het saxofoonkwartet speelde dat de bijeenkomst muzikaal begeleidde.

Al met al een mooie afsluiting van de politieke week.

Op zaterdag natuurlijk ook nog genoten bij het Oranjefeest in mijn eigen dorpje Tricht. Ook daarbij bruist het van de vrijwilligers natuurlijk!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *