Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/18

In Asperen was dinsdag 7 mei de presentatie van het nieuwe beheer en beleidsprogramma begraafplaatsen 2025-2029. Zelf heb ik deze niet bijgewoond maar de presentatie wel bekeken. Was ook voorbereid met een excursie vorig jaar naar een aantal begraafplaatsen. Als gemeente beheren en onderhouden we maar liefst 31 begraafplaatsen. Een flinke klus en werk waarbij ook emotie komt kijken. De harmonisatie na de herindeling van 2019 begint gelukkig steeds meer vorm te krijgen. Fijn is dat er gewerkt wordt aan de vervanging van oude grindpaden. Waarbij de nieuwe ook te ‘berijden’ zijn met rolstoel/rollater. Maar ook groot onderhoud aan gebouwen, baarhuisjes, hekwerken, poorten, urnenmuren en de aanleg van vorstvrije kranten.  En bijzonder is de ingebruikname van de natuurlijk begraafplaats in Ophemert. En dat alles ook nog eens ruim binnen het vastgestelde budget.

In de raadszaal kregen we een presentatie over de resultaten van het onderzoek naar het mogelijk terughalen van de taken handhaving en toezicht van de ODR naar de gemeente. De conclusie en het advies van het externe bureau dat dit onderzoek deed was klip en klaar: Er is geen wettelijke of organisatorische noodzaak voor het teruhalen van de taken en het terughalen kent minder voordelen en meer nadelen en risico’s dan wanneer de taken bij de ODR blijven. Advies: laat de taken toezicht en handhaving bij de ODR. Tussen de regels (en de helder maar ook voorzichtige beantwoording van vragen) door klonk ook het advies om ook de vergunningverlening bij de ODR te laten. En om dat terughalen van de vergunningverlening in ieder geval nog een jaartje uit te stellen tot ook duidelijk wordt wat we met handhaving en toezicht gaan doen. Dit alles zal nog de nodige discussie gaan opleveren want er mag dan geen wettelijke of organisatorische noodzaak zijn, de politiek heeft zo haar eigen beweegredenen.  Wel terughalen gaat ons (de burger) iig veel geld kosten en het is nog maar de vraag of de dienstverlening er beter op wordt, aldus de onderzoekers. Wordt zeker vervolgd.

Om half tien diezelfde avond was een extra ingelaste gemeenteraadsvergadering om als raad gezamenlijk een zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning voor de rdarayoren Herwijnen vast te stellen in het kader van de plannen van de defensie. Een al lang slepend onderwerp en proces waarin we als gemeente en inwoners proberen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Defensie lijkt vooralsnog de plannen door te willen zetten (en heeft de wind wellicht mee vanwege de oorlog in Oekraïne). Maar niet geschoten is altijd mis.

Deze week kende een bijzondere donkere afsluiting. Samen met Ingrid bezocht ik vrijdagochtend de Hooge Schuur op Mariënwaerdt waar we, en met ons honderden anderen, Rutger van Stappershoef zijn kinderen en familie condoleerden met het overlijden van zijn echtgenote Bertine.

Later die dag kwamen we in klein gezelschap bij elkaar voor een heel ander informeel afscheid. Van Ingrid en haar man Wouter (tevens bestuurslid van onze afdeling). Een afscheid met een gouden rand want samen met hun kinderen gaan ze een nieuwe toekomst tegemoet in Zweden. Vanaf juni zal ik het zonder mijn huidige ‘maatje’ in de gemeenteraad moeten doen.

Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/17

Maandag 29 april kwam de werkgroep raadscommunicatie voor het eerst bij elkaar. Dan vraag je je misschien af, raadscommunicatie? Wat is dat nou weer? In wezen gaat het om communicatie door en vanuit de gemeenteraad als geheel, niet politiek en neutraal. Doel is iedereen te informeren over wat de gemeenteraad doet, hoe die raad werkt, hoe inwoners betrokken kunnen worden en hoe we als raad zichtbaarder worden. Zo twittert onze raadscommunicatieadviseur (werkzaam bij de griffie) tijdens raadsvergaderingen over besluiten die we als raad nemen. Veel inwoners en ondernemers weten niet het verschil tussen college en raad en ambtenaren. We waren uitgenodigd om te evalueren over ons communicatieplan en vooral ook om vooruit te kijken. Nieuwe ideeën die ter sprake kwamen zijn het uitnodiging van inwoners als ‘Gast van de raad’ en ook naast het gebiedsgericht ontmoeten ook rondes langs ondernemers te maken. Er volgen nog een of twee bijeenkomsten om dit verder te bespreken.

Dinsdag vertrok ik voor een korte (kampeer)vakantie. Al besteedde ik ook tijd aan het bewerken van een foto voor de Europatoer West Betuwe (in het kader van de Europese Verkiezingen) waarbij we samen optrekken met GroenLinks/PvdA en de ChristenUnie. De door mij bestelde Europese vlaggen waren bezorgd dus een ervan kon ik mooi als achtergrond gebruiken.

De poster voor de verkiezingsborden kon ik donderdag eind van de middag ook ophalen en vrijdag nog net op tijd op het gemeentehuis afgeven.

Die vrijdag was er zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van de maand coalitieoverleg. Daar bracht ik onder andere de uitnodiging voor de Dorpsquiz Geldermalsen op 28 september van dit jaar ter sprake. Dit in het kader van verdere ‘teambuilding’ van de raad. Er was ruim voldoende steun voor dus zal ik het ook aan de burgemeester en griffie voorstellen.

Zaterdag 4 mei begon met een bezoek aan de pioenrozenkwekerij in Opijnen. Gezien alle ophef in mijn dorp Tricht gingen Pieter en ik samen met de fractievoorzitter van De ChristenUnie en twee raadsleden van Dorpsbelangen op stap. Bood best wel wat meer inzicht. Vooral ook dat een overkapping van 3,5 meter hoog over zo’n groot oppervlakte zeker niet wenselijk is. Wordt vervolgd.

Deze ‘kassen’ zijn vier meter hoog (we hebben het opgemeten), ook 3,5 meter lijkt ons een heel slecht plan voor zo dichtbij de kern en toeristische routes en op zo’n groot oppervlakte

Zaterdagavond mocht ik de gemeente vertegenwoordigen bij de dodenherdenking van Tricht en Buurmalsen. Die begon met een speciale dienst in de kerk van Tricht waarna naar de begraafplaats aan de Lingedijk in Buurmalsen gelopen werd. Harmonie OZOD verzorgde daar de muzikale begeleiding. Familie van de heer Dirk Jan Fun plaatste een bloemstuk bij zijn graf.

Namens de gemeente mocht ik een bloemstuk plaatsen bij het graf van sergeant P.L. Thomas van de Royal Air Force.

Een jaarlijks terugkerend waardevol ritueel. En in deze nu ook in Europa weer roerige tijden des te belangrijker. Het is belangrijk om stil te staan bij de waarden van vrede en veiligheid. En die te bewaken en bewaren. NB: gelukkig was het tijdens de wandeling en ceremonie op de begraafplaats droog!

Zondag even de activiteiten in het kader van Bevrijdingsdag in Geldermalsen bezocht. Heerlijk weer en gezellig druk met veel aandacht ook voor de op het Marktplein tentoongestelde voertuigen (jeeps en dergelijke).