Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/17

Maandag 29 april kwam de werkgroep raadscommunicatie voor het eerst bij elkaar. Dan vraag je je misschien af, raadscommunicatie? Wat is dat nou weer? In wezen gaat het om communicatie door en vanuit de gemeenteraad als geheel, niet politiek en neutraal. Doel is iedereen te informeren over wat de gemeenteraad doet, hoe die raad werkt, hoe inwoners betrokken kunnen worden en hoe we als raad zichtbaarder worden. Zo twittert onze raadscommunicatieadviseur (werkzaam bij de griffie) tijdens raadsvergaderingen over besluiten die we als raad nemen. Veel inwoners en ondernemers weten niet het verschil tussen college en raad en ambtenaren. We waren uitgenodigd om te evalueren over ons communicatieplan en vooral ook om vooruit te kijken. Nieuwe ideeën die ter sprake kwamen zijn het uitnodiging van inwoners als ‘Gast van de raad’ en ook naast het gebiedsgericht ontmoeten ook rondes langs ondernemers te maken. Er volgen nog een of twee bijeenkomsten om dit verder te bespreken.

Dinsdag vertrok ik voor een korte (kampeer)vakantie. Al besteedde ik ook tijd aan het bewerken van een foto voor de Europatoer West Betuwe (in het kader van de Europese Verkiezingen) waarbij we samen optrekken met GroenLinks/PvdA en de ChristenUnie. De door mij bestelde Europese vlaggen waren bezorgd dus een ervan kon ik mooi als achtergrond gebruiken.

De poster voor de verkiezingsborden kon ik donderdag eind van de middag ook ophalen en vrijdag nog net op tijd op het gemeentehuis afgeven.

Die vrijdag was er zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van de maand coalitieoverleg. Daar bracht ik onder andere de uitnodiging voor de Dorpsquiz Geldermalsen op 28 september van dit jaar ter sprake. Dit in het kader van verdere ‘teambuilding’ van de raad. Er was ruim voldoende steun voor dus zal ik het ook aan de burgemeester en griffie voorstellen.

Zaterdag 4 mei begon met een bezoek aan de pioenrozenkwekerij in Opijnen. Gezien alle ophef in mijn dorp Tricht gingen Pieter en ik samen met de fractievoorzitter van De ChristenUnie en twee raadsleden van Dorpsbelangen op stap. Bood best wel wat meer inzicht. Vooral ook dat een overkapping van 3,5 meter hoog over zo’n groot oppervlakte zeker niet wenselijk is. Wordt vervolgd.

Deze ‘kassen’ zijn vier meter hoog (we hebben het opgemeten), ook 3,5 meter lijkt ons een heel slecht plan voor zo dichtbij de kern en toeristische routes en op zo’n groot oppervlakte

Zaterdagavond mocht ik de gemeente vertegenwoordigen bij de dodenherdenking van Tricht en Buurmalsen. Die begon met een speciale dienst in de kerk van Tricht waarna naar de begraafplaats aan de Lingedijk in Buurmalsen gelopen werd. Harmonie OZOD verzorgde daar de muzikale begeleiding. Familie van de heer Dirk Jan Fun plaatste een bloemstuk bij zijn graf.

Namens de gemeente mocht ik een bloemstuk plaatsen bij het graf van sergeant P.L. Thomas van de Royal Air Force.

Een jaarlijks terugkerend waardevol ritueel. En in deze nu ook in Europa weer roerige tijden des te belangrijker. Het is belangrijk om stil te staan bij de waarden van vrede en veiligheid. En die te bewaken en bewaren. NB: gelukkig was het tijdens de wandeling en ceremonie op de begraafplaats droog!

Zondag even de activiteiten in het kader van Bevrijdingsdag in Geldermalsen bezocht. Heerlijk weer en gezellig druk met veel aandacht ook voor de op het Marktplein tentoongestelde voertuigen (jeeps en dergelijke).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *