Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/19

Maandagvond waren twee regionale bijeenkomsten. Zelf koos ik samen met Pieter voor die van  Werkzaak. Een nuttige avond waarbij we als raadsleden ook zelf een en ander ‘aan den lijve’ konden ondervinden.

Zelf mocht ik aan de slag met een speciaal voor Itho Daalderop ontwikkeld paksysteem.

Dinsdagochtend ben ik geïnterviewd door een student uit Gorinchem, hij deed onderzoek naar de ervaringen van raadsleden die een herindeling/fusie hebben meegemaakt. Die dus zowel voor als na een herindeling in de gemeenteraad zitting hadden. Mijn ervaringen bleken redelijk overeen te komen met die van raadsleden in andere herindelingsgemeente. Ook dit soort activiteiten hoort bij het raadslidmaatschap.

Op dinsdag was een lange oordeelsvormende vergadering. Onderwerpen:

  • Geld voor kunstgras Rhelico/Beesd en Meteren.
  • Plan van aanpak kerngericht werken en financiele gevolgen
  • Paraplu bestemmingsplan dorpshuizen
  • Civiele kunstwerken (het vormen van een bestemmingsreserve)
  • Verordening auditcommissie
  • Ontwerpbestemmingsplan Heuffterrein
  • Programma wonen

De meeste onderwerpen gaan vooral over geld, dat zal met de perspectievennota moeten worden meegenomen. Er liggen al wel afspraken met bijvoorbeeld de voetbalverenigingen waar we niet om heen kunnen. Dat was ook onze inbreng die avond. We hebben bovendien een kunstgrasbeleid waar dit gewoon in past (als er voldoende leden zijn om uit te breiden kan dit ipv met een extra grasveld ook door een bestaand grasveld om te turen in een kunstgrasveld. Daarnaast hebben we vwb Rhelico en Beesd zelf al jaren aangedrongen op een fusie. Het verplaatsen van het kunstgrasveld van Rumpt naar Beesd is daar een logisch gevolg van. Een andere voetbalvereniging op die locatie is niet logisch. Reserves opbouwen voor civiele kunstwerken lijkt mij een goed plan. Belangrijkste discussiepunt was voor ons het programma wonen. Omdat het met de beveiliging niet goed geregeld was (we moesten het pand om 24.00 uur verlaten) heeft elke fractie wel zijn inbreng gedaan en vragen gesteld, de beantwoording zal schriftelijk zijn en de discussie zal in de raad van 28 mei gevoerd moeten worden. We zaten als fractie per onderwerp verschillende aan tafel. Zoals Pieter en ik.

Maar ook samen met Ingrid, en Ingrid samen met Vic. Het was de laatste oordeelsvormende bijeenkomst voor Ingrid. We hebben allen wel over minimaal een van de onderwerpen het woord gevoerd.

Donderdagochtend was het naar ontwaken. Landelijk was het coalitie akkoord bekend gemaakt. Met zoals te verwachten de plannen voor het intrekken van de spreidingswet. Naast de ideeën over vluchtelingen daarachter, die ik totaal niet kan ondersteunen, zal de onuitvoerbaarheid ontzettende veel problemen gaan geven, juist lokaal bij gemeenten. En zullen die met name bij de grote gemeenten terecht komen. Als West Betuwenaren mogen we ons schamen  als wij niet solidair willen zijn met die gemeenten die wel hun nek uitsteken en gaan uitsteken voor wat betreft vluchtelingenopvang. Om 10 uur sloot ik diezelfde dag aan bij het congres van migratie tot participatie in het Beatrix Theater in Utrecht. Een zaal vol met opvallend veel jonge mensen die allemaal op de een of andere manier met dat thema actief zijn.

Het voelde als een warm bad. Waar ik de woorden van de bestuursvoorzitter van het COA hoorde: Ze wilde eerst iets zwarts aantrekken die ochtend maar besloot tot iets fleurigs. Want deze dag kon wel een beetje kleur gebruiken.

Tevens maakt eik kennis met de methode in Oss, waar ontzettend goede ervaringen zijn opgedaan waar we veel van kunnen leren. Hoop doet leven.

De week (met het pinsterweekend) gelukkig kunnen afsluiten met leuke activiteiten. Zoals de Sponsorloop van mijn kleinzoon in het buurpark ‘De Ontmoeting’ aan de Hooglandsche Wetering tussen Tricht en Buurmalsen.

En de open boerderij dag bij Boerderij Wammes aan de Oude Hoevenseweg in Tricht (samen met dochter en kleindochter).

En natuurlijk ook het festival Ode aan de Linge in de Heemtuin van Geldermalsen waar een vriend optrad met het koor Tutti Frutti, en we wethouder Van Vrouwerff troffen met haar saxofoonkwartet.

Gelukkig bruist het nog steeds in West Betuwe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *