Keek op de politieke week in West Betuwe 2024/22

Maandag alweer om 18 uur in het gemeentehuis. Eerst voor een platformbijeenkomst van de AVRI, daarna om half 8 de regionale zienswijzenavond. Beide bijeenkomst werden in Geldermalsen gehouden. De Avri houdt vaak in combinatie met een andere regionale bijeenkomst voor raadsleden een platformbijeenkomst. Wat agenda technisch best goed is. Er kwamen wel minder raadsleden op af dan op de zienswijzenmarkt, en eigenlijk zie je blij platformbijeenkomsten vaak dezelfde raadsleden uit andere gemeenten. De cijfers maar ook plannen werden gepresenteerd. Waaronder wellicht een nieuwe samenwerking, die ook (grote financiele) risico’s met zich meebrengt.  Als raadsleden zijn we hier best wel huiverig voor, want gaat het financieel mis dan zijn onze inwoners direct (via de afvalkosten) of indirect (via de gemeente die moet betalen) de klos. Het lijkt bijna een natuurverschijnsel dat het management van de Avri l altijd weer op zoek is naar uitbreiding van de werkzaamheden en dat gemeenteraden altijd weer aan de rem trekt. Wordt vervolgd.

Daarna de zienswijzenmarkt, met presentaties van raadsleden over de verschillenden regelingen. Mijn inbreng sloot ik af met het voorstel om in ieder geval voor alle gemeenschappelijke regelingen met startnotities gaan werken in geval van nieuw beleid. Om daar als raden in ieder geval vroegtijdig bij betrokken te worden en ook over te kunnen besluiten. Samen met onze plv raadsgriffier Katinka zou ik met een voorstel voor alle raden komen om daarvoor een amendement in te dienen in ieder raad. Katinka is donderdag met een voorstel gekomen, dat hebben we vrijdag besproken en aangescherpt en kan maandag de regio in. Ik hoop echt dat de andere raden hier in meegaan.

De dinsdag stond in het teken van de vergunningverlening (met name op het gebied vanb bouwen) en in hoeverre de gemeenteraad hierbij nog iets heeft in te brengen. Want we hebben als gemeenteraad heel veel bevoegdheden overgedragen aan het college van B&W. En dat college heeft ook weer veel bevoegdheden overgedragen aan ambtenaren, vaak ook ambtenaren bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Al lange speelt de discussie dat veel inwoners en ondernemers klagen over de vergunningverlening. Het zou langer duren dan elders, er zou minder mogelijk zijn, etc. En als raad worden we soms ook geconfronteerd met plannen die onrust oproepen (maatschappelijke of politiek) waarover we niets of pas in een (te) laat stadium iets over te zeggen lijken te hebben. De avond was heel verhelderend. Het lijkt niet zozeer om strengere regels te gaan, eerder over de interpretatie van regels. In West Betuwe lijken die veel strenger geïnterpreteerd te worden dan in omliggende gemeenten. In West Betuwe mocht de ODR veel minder aanvragen zelf afhandelen dan in andere gemeenten. Wat het traject voor de inwoners/ondernemer sowieso langer en ingewikkelder maakte. Pet 1 januari zijn hier met de ODR wel andere afspraken over gemaakt. Hopelijk is er snel verbetering te zien.

Het adviesrecht van de raad gaat over wat we vastleggen waarover we als raad in ieder geval om advies (en toestemming) gevraagd worden. In 2021 hebben we het adviesrecht van de gemeente Geldermalsen voor heel West Betuwe vastgesteld. Dat lijkt ook niet slecht in elkaar te zitten. Het lastigste punt blijkt ‘gevoelige onderwerpen’ te zijn. Want hoe wordt bepaald (door het college, geadviseerd ambtelijk) of iets een gevoelig onderwerp is? De overdekte pioenrozenteelt in Tricht is daar een goed voorbeeld van, dat is in ieder geval verkeerd ingeschat.  Hoe dit soort gevallen te voorkomen? Ik ben er nog niet uit. Het was in ieder geval interessant genoeg om ook na afloop, na door de bodes uit het gemeentehuis te zijn ‘gegooid’ buiten nog verder te praten.

De rest van de week stond toch vooral in het teken van de Europese Verkiezingen. Zowel dinsdag als woensdagochtend vroeg bij het station geflyerd. En de dinsdagmiddag.

Met Pieter, Annelies en ons lid Jos uit Meteren. Waarbij we opriepen om vooral te gaan stemmen en vooral ook Pro Europa. Het lijkt (een beetje) geholpen te hebben. Zeker zijn we nog niet maar wellicht hebben we drie zetels behaald. En hebben sowieso de pro Europa partijen het goed gedaan. Met stemrecht in ieder geval gebruikt (en die van twee anderen).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *