Keek op de politieke week in West Betuwe 2024 / 23

De week ging maandagavond politiek van start met de werkgroep raadscommunicatie. We bespraken het concept raadscommunicatieplan. In feite een bijgestelde versie van een in de vorige raadsperiode vastgesteld plan. Het plan is om als raad met een eigen nieuwsbrief te komen. En om het voorstel ‘gast van de raad’ uit te werken. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden en krijgen dan een introductie op het gemeenteraadswerk om daarna de raadsvergaderingen bij te wonen. Een soort van minicursus gemeentepolitiek. Er zijn al veel gemeenteraden die dit doen, ben benieuwd hoe dit in West Betuwe gaat werken.

Dinsdag mocht ik de oordeelsvormende vergadering voorzitten. Voorafgaan had ik met Elisabeth, die de griffiersrol had die avond, vooroverleg. Hoewel er best veel voorstellen op de agenda stonden lukte het mij om net voor half 11 de vergadering te sluiten. Dat lukte mede omdat ik probeerde redelijk strak voor te zitten. Ik kreeg geen negatief commentaar gelukkig. Er stonden wel een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda die in de raadsvergadering terugkomen. Waaronder het beheerplan begraafplaatsen en de nota evenementen.

Vanuit de voorzittersstoel, daarvandaan geef je mensen het woord maar je kan ze ook het woord ontnemen…

Voor het eerst werd gelijktijdig in het gemeentehuis een tweede oordeelsvormende vergadering gehouden. Daarvoor zijn er speical voorrondezalen. We hebben er twee van, dus in feite zouden er drie vergaderingen tegelijk gehouden kunnen worden. Dit keer liep in de voorrondezaal nog niet alles op rolletjes met het video systeem begreep ik later. Gelukkig kan dat opgelost worden.

Tijdens een korte schorsing had je in de hal van het gemeentehuis mooi zicht op de voorrondezaal. Democratie in actie!

De eerste beeldvormende bijeenkomst na de zomer is de expertmeeting over het Burgerberaad. Op woensdagmiddag hadden we daar een laatste digitaal overleg over, Lydi van GroenLinks, Elisabeth van de griffie en twee mensen van het team burgerberaad die voor ons die bijeenkomst voorbereiden. Ik kijk er naar uit. Met Lydi samen mogen we welkom heten en afsluiten. Daar moeten we nog wat voor verzinnen.

Zaterdag werd de fototentoonstelling Kris van Coeverden en zijn zoon geopend in de Pluk. Ook daar met meer dan gewone belangstelling naar gekeken. Chris is een van mijn voorgangers bij het Nieuwsblad Geldermalsen (toen nog Nieuw en advertentieblad Geldermalsen). Hij had allemaal nieuwsfoto’s uit de jaren tachtig uitgezocht voor de tentoonstelling. De peridode dat ik in Tricht kwam wonen en heel herkenbaar.

Ook aanwezig was de streekarchivaris met wie ik het toch ook even over de vergadering van de 18e had, waar zienswijzen voor ook het archief op de agenda staan. Wat uiteindelijk tot een amendement zou leiden. Zo is de politiek, ook bij een tentoonstelling, nooit ver weg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *